Liceul Tehnologic

”Victor Slăvescu” Rucăr-Argeș

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII

Misiunea școlii este de a interacţiona cu mediul social, cultural şi economic, în vederea transformării procesului didactic într-un focar de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Suntem o şcoală reprezentativă în zona de nord a judetului Arges, o institutie ancorată în realitatea contemporană, care cunoaşte nevoile comunităţii locale şi care pregăteşte profesionişti pentru a răspunde acestor nevoi

Instituţia noastra este o structura echitabilă care asigură formarea profesională şi personală a tuturor categoriilor de elevi capabili să decidă asupra propriilor lor cariere.

Avem la baza conceptul :

Da, pentru şcoală și pentru viață învăţăm!