Dotarea școlii

 1. Echipamente electronice de tip laptop, tablă interactivă, videoproiector, camera web - Proiectul privind învățământul secundar (ROSE)

Bunurile primite au fost achiziționate de Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în cadrul Componentei 1 – Intervenții sistemice și la nivelul liceelor, Subcomponenta 1.2 – Intervenții Sistemice a „Proiectului privind învățământul secundar” (ROSE), finanțat prin Acordul de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Guvernul României

2. PROGRAMULPHARE 2003 cod RO2003/005-551.05.03.01.02.01 EuropeAid/119602/D/S/RO"Furnizarea de echipament IT şi de Office pentru şcolile din ROMÂNIA”

3. PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - PHARE 2006, cod RO2006/018-147.04.01.02.01.01. “Furnizareade echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor siatelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemulprofesional si tehnic”


* Bază materiala modernă:

 • 5 corpuri de clădire

 • 17 săli de clasă cu mobilier modular, table moderne, laptop și videoproiector

 • 18 laboratoare şi cabinete

 • 5 ateliere

 • sală şi teren de sport,

 • Centru de Informare şi Documentare,

 • centrale termice pe gaz

 • mobilier şcolar modular modern

 • vestiare pentru copii- învățământ primar și gimnazial

 • termoizolație exterioară

 • alei și platforme asfaltate

* Bază informatică a şcolii:

 • 3 laboratoare de informatică;

 • dotarea fiecărei comisii de lucru cu laptop şi imprimantă;

 • informatizarea serviciilor de contabilitate, secretariat şi CDI.

 • achiziționarea mijloacelor IT moderne pentru fiecare cadru didactic

 • învățământul preșcolar


*Firmele de exerciţiu înregistrate cu nr. ROCT: J03/021/30.10.2009:

 • "Floare de Colţ"

 • "Vraja Munţilor"

-firmele dispun de bază materială adecvată desfăşurării procesului instructiv- educativ în domeniul turismului.

În cadrul proiectului „Învață să fii antreprenor prin firma de exercițiu„ ID 151567 s-au înființat firmele de exercițiu:

 • „Artizan Rucăr SRL„

 • „Lemn Design SRL„

-firmele dispun de: laptop (2 buc), videoproiector (2 buc), imprimantă (1 buc)