PROIECT

Fonduri structurale

Proiect 3

Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

”Dotarea cu laboratoare inteligente a LICEULUI TEHNOLOGIC ”VICTOR SLAVESCU”

LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR SLAVESCU"

din Rucar, județul Arges
Anunț de presă Liceul Rucar.pdf

Liceul Tehnologic ”Victor Slăvescu” Rucăr este beneficiarul unui LABORATOAR INTELIGENT-SMART LAB - prin Fondurile PNRR, valoarea contractului ajungând la suma de 295.133,90 lei.Comunicat de presa initial

Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului implicat în desfăşurarea activităţilor educaţionale din Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu„ Rucăr, județul Argeș în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 Cod SMIS149594


Comunicat de presa final

FINALIZAREA PROIECTULUI

Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului implicat în desfăşurarea activităţilor educaţionale din Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu„ Rucăr, județul Argeș în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 Cod SMIS149594


Comunicat de presa_Liceu Rucar _Initial.pdf
Comunicat de presa_Finalizare proiect Liceu Rucar _Final.pdf

Proiect 1:

 „Protejarea sanatatii elevilor si a personalului implicat în desfasurarea activitatilor educationale din Liceul Tehnologic „Victor Slavescu„ Rucar, judetul Arges în contextul raspândirii virusului SARS-CoV-2"


Cod MYSMIS : 149594

Axa Prioritara 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU;

Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale 


         Proiect cofinanțat din Fondul Social European PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

Valoarea totală a proiectului (lei): 113,132.08 

Valoarea cofinanțării UE (lei): 112.314,63  

Durata proiectului: 15.04.2022 – 30.06.2023 


Afis A3.pdf

Proiect 2:

Prioritate la E-Educație prin consolidarea aplicațiilor TIC pentru E-Învățare în cadrul Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu„ Rucăr, în contextul învățării on-line , cod SMIS 150000