Burse școlare

Burse an Școlar 2023-2024

În atenția elevilor și părinților :

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/2023: 

METODOLOGIE-CADRU Burse scolare 


Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/elevului major:

Pentru informații suplimentare/clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți.