Proiecte europene

„F.E.M.E.I.-Drepturi egale în cadrul rețelelor„ W.O.M.E.N. Women Marching Equal Network GR-13-E11-2013-R2&1.3/R2/2013/01, am participat la implementarea activităților cultural-educative desfășurate pe plan local, proiect cu finanțare UE, în cadrul programului Erasmus+ K1-Tineret în acțiune

„Apa în cultură-ocazie de întâlniri tematice„ „Cultures of water-source encounters„ ES-11-E67-2013-R1

„PEER-Politici Europene pentru Drepturile Femeilor„ IT-11-E315-2013-R3

„FEMME„ 2017-2019, program Erasmus KA2 nr. 2017-PT 01-KA204-035777

„RECOV„ 2018-2020, Programul Europa pentru cetățeni, nr. 2017-3636--/001-001

„#omeserie„ POCU/633/6/14/130518, în colaborare cu Asociația Asura

„FOREST„ 2019-2021, proiect strategic nr. 2019-1-IT01-KA202-007823

POSDRU/175/2.1/S/151567 „Învață să fii antreprenor prin firma de exercițiu„

„Inserția pe piața muncii –vectorul învățământului terțiar„ cod SMIS 2014+:121221, în colaborare cu Universitatea din Pitești, proiect cofinanțat din POCU 2014-2020

„Parteneriat și colaborare pentru creșterea accesului elevilor la învățământul superior în condiții de incluziune socială și corelarea ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor din regiune„ CNFIS-FDI-2019-0648, în colaborare cu Universitatea din Pitești, proiect cofinanțat din POCU 2014-2020

„Educator pentru natură„ Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul munților Carpați, România

”Schimb de competențe profesionale-Promovarea turismului verde” în parteneriat cu Liceul La Mootte Servolex Savoie- Franța